TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Beboermøder

Referat fra

Beboer- / Budgetmøde 28. maj 2018

Referat af afdelingsbudgetmøde mandag d. 28. maj 2018

Inden mødet startede havde vi inviteret en medarbejder fra kommunens miljøafdeling, som fortalte lidt om affaldssortering og de fremtidsplaner der ligger. Vi skal sorterer bioaffald fra maj næste år.

Dagsorden i henhold til lovene

Formanden bød velkommen

Vores tidligere afdelingsformand Elin Hansen er i perioden afgået ved døden, formanden omtalte det store arbejde Elin havde gjort for Torveparken, der blev efterfølgende afholdt et minuts stilhed for Elin.

Ejendomsfunktionærerne blev valgt som stemmetællere

Ryno blev valgt som dirigent

Jan Weberg blev valgt som referent

Forretningsordenen blev godkendt

Ryno aflagde selskabets beretning, og kom ind på regeringens indgriben i vores dagligdag, smat den daglige drift af selskabet.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning

Fællesskab
Har i alle læst det sidste beboerblad, hvor man gør meget ud af at fortælle om den medbestemmelse man kan få i den boligafdeling man bor i. Det gør man ved at deltage i beboermøder og komme til bestyrelsen med gode ideer og forslag til forbedringer.

Det er jo trist at man er ligeglad med det sted man bor og hvordan man har socialt fællesskab, men det er nok udviklingen, det er næsten kun de ældre beboere der deltager i fællesskabet, hvor bliver de unge af. Det kan undre, at det er nok at komme hjem og så bare lukke sig inde hos sig selv. Vi har mange små kroge med bænke til en tår kaffe og en snak med andre beboere, og klubber hvor vi kan mødes.

Jubilæum
sidste år i Torveparken blev fejret på behørig vis med et stort arrangement på boldbanen i vest. Der var rigtig mange beboere der deltog og vi havde en hyggelig dag med kaffevogn, kage, pølsevogn, musik og dans samt lodtrækning om fine præmier. Mange beboere har efterfølgende rost arrangementet og det er bestyrelsen glade for.

Torvedag
Vi havde torvedag den 1. juni sidste år, vejret var fint og musikken god men der var ikke så mange boder som de forrige år. Vi skal have torvedag den 9. juni i år, altså lige om lidt, så hvis nogen vil have en bod, kan det nås endnu.

Rundtur i Torveparken
Vi var sidste år på rundtur i øst og så hvordan den nye legeplads og de omkring liggende arealer var tilplantet med forskellige træer og en urtehave, hvor beboerne kunne hente mange forskellige ting til brug i deres madlavning.

Den 22. maj i år var der rundtur i vest hvor vi kiggede på det nyanlagte areal mellem blok 1 og 2, vi påtænker at skabe et mini Frederiksberg have mellem blok 3 og 4 senere på året.

Tak til de klubber der denne aften holdt dørene åbne for os, så vi kunne se hvad der foregår.

Disse aftener sluttede med at hyggeligt samvær hvor der blev givet en forfriskning ved vaskerierne. Dejligt at se beboerne have interesse, for det sted de bor.

Sumba
Sidste sommer havde vi en aften med Sumba på boldbanen i vest, ca. 20 beboere var mødt frem, flest ældre beboere, men der blev gået til den og alle var glade, efterfølgende spiste vi medbragt med på grillen.

Sankt Hans
Sankt Hans i år blive nok lidt anderledes, da der bliver skiftet hoved kloakledning nede på engen, så vi må rykke det til boldbanerne, men vi lover at der kommer bål og hyggelig stemning samt musik.

Til det mere alvorlige samt forbedringer af boliger

Design manual
Vi har fået en ny design manual til udestuetage og facader på udestuer, kan fås hos varmemesteren.

Kollektiv råderet
Vi har optaget lån til kollektiv råderet og der er søgt til køkkener, altantrapper, udestuer og ovenlysvinduer i badeværelse på 1-plans rækkehuse. Der er stadig flere penge, så søg bare hvis i vil have forbedringer i boligen.

Rotter
Vi er plaget af rotter da man er ved at skifte hoved kloakledning helt nede fra Novembervej gennem havekolonierne og frem til hjørnet af engen hos os. Vores rottebekæmper Kiltin har opsat flere rottefælder og vi har fået spærringer i kloakledningerne til torveparken, men alligevel er der rotter. Man skal ikke ringet til kommunen hvis man ser en rotte, men kontakte varmemesteren som så tager affære.

Isolering
Vi har mange steder med skimmelsvamp, og derfor har vi hulmurs isoleret 7 gavle i øst, den gamle isolering var faldet sammen, vi hører at det har givet et godt resultat, så vi fortsætter med at isolere flere gavle, et par stykker om året, men skimmelsvampen er jo stadig et problem så derfor har bestyrelsen et forslag senere i dag, hvor vi skal drøfte dette.

Rør uden gulv
Rør under gulv i 1- planerne er igangsat i øst og vi forventer at blive færdige i år, i fortsætter med vest i 2019 og 2020. Lært af erfaring fra Debelvej mener vi nu at have fundet den bedste løsning for hurtigt udskiftning og til mindst mulig gene for beboerne. Vi har måtte genhuse to beboere, hvor løsningen blev en pavillon på parkeringspladsen.

Frostsprængning
Vi havde en frostsprængning i et varmecirkulationsrør på loftet på Rybjerg Alle som forårsagede vandskade i 3 lejligheder. De berørte beboere har haft store påvirkninger med udflytninger og gener mens renoveringen stod på.

Her skal bestyrelsen påpege at det er vigtigt at have en indboforsikring

You See
Bestyrelsen har deltaget i alle de møder You see har afholdt i selskabs regi, i efteråret blev der fremlagt en plan hvor Torveparken var den sidste afdeling der skulle have nye kabler ind, så vi kunne opfylde loven om TV-pakker. Det er altid trist at blive den sidste men en skal jo være det, for der er vel ingen der tror på at You see kunne tænke økonomi ind i dette.

I planen stod der at vi havde nye kabler med udgangen af februar, så det kunne bestyrelsen leve med, men vi glemte at spørge hvad år det var. Nå nu er de jo i gang og vi tror på at inden årets udgang har elle fået nye kabler ind.

Alle kan fravælge You see som udbyder og kun betale omkostninger til selskabet. Alle får som standard den lille pakke, og skal selv aftale med You see hvad man vil tilkøbe af kanaler, You see informere hver enkelte beboer, når vi nærmer os.

Besparelser på driften
I beboerbladet kunne man læse at det godt at nogle afdelinger kunne holde huslejen i ro ved besparelser.

Det er organisationsbestyrelsen og Torveparkens bestyrelse ikke enige i, for besparelser på driften giver forhåbentlig en mindre stigning i huslejen men den almindelige pristalsregulering gør jo at vi Ikke kan undgå at sætte lejen op på driften.

Vi har i bestyrelsen sammen med varmemestren og ejendomsfunktionærene drøftet besparelser i henhold til regeringens forslag.

Nedskæring af mandskab

Uddeling af affaldsposer til beboerne

Ekstraordinær hjælp til beboerne

Døgnvagt

Vandmålere i alle husstande

Containergårde afskaffes

Døgnvagten drøftes

Mandskabet skulle gerne forblive intakt

Uddeling af affaldsposer skulle gerne fortsætte så vi ikke får rotter i husholdningsaffalds containerne. Men måske i mindre portioner eller hentes hos varmemesteren efter behov.

Ekstra hjælp til beboerne er god service

Døgnvagten drøftes med varmemestren, der skal findes andre løsninger.

Vandmålere i hver enkelt husstand vil give en besparelse på fællesdriften, men beboerne skal så selv betale for det vand de bruger, og det vil give en besparelse for alle da mange nok vil tænke sig om.

Der kommer til stadighed klager over containergårdene, og hvis vi ikke kan sorterer bedre end vi gør, er det alt for dyrt at have, da bøderne bliver sat op ved forkert affald i containerne. Det er en gåde at der i småt brandbart er fyldt med pap, når pap containeren står lige ved siden af, at der stadig kommer plast i haveafflad, og at man bare smider ting ved siden af containerne.

Kan vi ikke forbedre os bliver vi nød til at lukke containergårdene.

Falck
Bestyrelsen arbejder med at opsige vores Falck abonnement og bruge forsikringen i stedet for. Denne ordning har flere afdelinger allerede og det fungere godt, hvis vi opsiger Falck så vil beboerne blive informeret om nye telefonnumre.

Også her er det vigtigt at fortælle om indboforsikringen, for det er den der kommer i spil hvis man ska beskytte indboet

Tak
Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke klubberne for den indsats de gør ved vores arrangementer, som er til glæde for beboerne og alle andre i Mørkhøj.

Ejendomsfunktionærerne for det gode arbejde og hjælpsomhed.

Varmemesteren for at drive afdelingen og for god hjælp til bestyrelsen og beboerne.

Selskabet for hjælp når vi er i tvivl om ting vi gerne vil have svar på i bestyrelsen, og for det gode arbejde med at skabe bedre boliger til alle i Gladsaxe.

Afdelingsbestyrelsen for godt samarbejde om de opgaver vi arbejder med.

Budgette blev fremlagt af Lone som forklarede hvorfor vi skulle stige 1,80 % i husleje. Herefter blev budgettet godkendt.

Beboerne godkendte at optage et lån til rør under gulv i etplansrækkehusene.

Bestyrelsen havde fremsat et forslag om komfurer og indbygningsovne samt kogetoppe.

Forslaget blev godkendt.

Bestyrelsen forespurgte forsamlingen om man skulle arbejde videre med forbedring af isoleringen af vores husene

Dette blev der sagt ja til.

Formanden omtalte et forslag der var indkommet for sent, og et forslag om nye hoveddøre i etageejendommene.

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt

Der blev valgt to nye suppleanter til bestyrelsen: Thomas Pedersen Mørkhøjvej 169 og Mogens Kretzschmer.

Under eventuelt blev det nævnt at altantrapper støjer, der skal sættes en tætningsliste på.

Herefter var dagsordenen udtømt og der blev trukket lod om gavekort.

 

 

 

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: vm4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00