TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Beboermøder

Referat fra

Beboer- / Budgetmøde 20. maj 2019

Referat af afdelingsbudgetmøde mandag d. 20. maj 2019

 1. Valg af stemmeudvalg

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Godkendelse af forretningsorden

 5. Aflæggelse af selskabets beretning

 6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

 7. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kommende årsregnskab 2019/20

 8. Valg til afdelingsbestyrelsen

  A. Valg af formand
  På valg er: Willy Jørgensen – modtager genvalg
  B Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen
  På valg er: Mette Holm Larsen – modtager genvalg
  Steen Løfqvist – modtager genvalg
  Susanne Hald Hansen – modtager genvalg
  C Valg af 2 suppleanter
  På valg er: Thomas Pedersen – modtager genvalg
  Mogens Kretzschmer – modtager genvalg

 9. Eventuelt

Formanden åbnede mødet og bød alle velkommen

Ad 1

Bestyrelsen foreslog funktionærerne som stemmeudvalg - Godkendt

Ad 2

Bestyrelsen foreslog Ryno Scheil - Godkendt

Ad 3

Bestyrelsen foreslog Jan Stabelfeldt - Godkendt

Ad 4

Forretningsordenen blev - Godkendt

Ad 5

Formanden for selskabet fortalte om de projekter der er i gang lige i øjeblikket og omtalte også effektiviserings projektets med de mange besparelser som vi for nuværende ser ud til at lykkes med. Boligministeren blev også omtalt, ikke for det gode.
Der var stor ros til Gladsaxe kommunen for det samarbejde og forståelse de udviste overfor sociale boligselskaber

Ad 6

You See

Som det ser ud nu, er alle kommet på plads med You See, selv om det var en lang om besværlig omgang.
Der har været enkelte udfald og manglende signal med det virker. Nogen har valgt den lille pakke andre har valgt den store og flere har selv valgt hvad de vil se

Isolering

Vi er færdige med at hulmursisolere gavlene i øst og det har givet et godt resultat, så vi fortsætter med vest.

Besparelser

Som i jo nok ved har vi skullet finde besparelser i Torveparken, vi er blevet en ejendomsfunktionær mindre.

Grønne områder

Der arbejdes med at forskønne området, vi har besluttet at der over en periode skal kirsebærtræer helt ned til bebyggelsen slutter i vest, og nogle af de gamle frugttræer måtte fælles og give plads til nye frugttræer.
Engen skal blive til en skov med blandede træer og buske, dette skal være med til at opsuge meget af det vand der kommer i Torveparken så vi slipper for oversvømmelse.

Rør uden gulv

Denne opgave er afsluttet i øst, og fortsætter nu i vest, den er en stor omgang så vi håber beboerne har forståelse for byggerod og manglende parkering.

Ejendomsfunktionærer

Vores varmemester John Monberg gik på pension og vi har fået Jan Stapelfeldt som ny varmemester, samtidig er Kenneth blevet flyver i Mørkhøj, så vi kan trække på ham engang imellem.

Salg af børnehaven

Kommunen har købt børnehaven og beløbet på 5 millioner er lagt ind i langtidsbudgettet, men det giver jo også en besparelse at vi ikke skal vedligeholde den 3 millioner, men der kommer jo også den husleje som børnehaven har betalt. Den skal beboerne betale nu.

Affald

Vi har små affaldsøer rundt omkring i bebyggelsen som beboerne kan bruge, men der kommer flere og flere sorteringsmuligheder så affaldet kan genbruges, og kønt er det ikke med alle de skraldespande i forskellige størrelser.
Nu skal vi også sorterer bioaffald så en spand mere.
Bestyrelsen vil arbejde med en god løsning så alle kan blive glade, men det bliver svært at bevare de mange små steder til affald.

Isolering

Vi spurgte sidste år om vi skulle arbejde videre med at få isoleret vores bebyggelse, vi har fået udarbejdet et tilbud på dette arbejde, som indebærer at alle ydervægge bliver isoleret og der kommer aflukkede altaner på blokkene, samt nye vinduer. Under arbejdet blev vi oplyst om at når man isolere så skal der være bedre udluftning, det har vi lagt oveni, så vi ender nok med ca. 100 millioner.
Vi arbejder videre med at få afklaret lovgivning og kommunen og kigget på langtidsbudgettet.

Lovgivning

Der er kommet lovgivning om udlejning, så det er hver anden lejlighed, der skal udbydes til ventelisten, så hvis man går og venter på et bestemt rækkehus eller lejlighed så er det ikke sikket at man får den, selv om man står først på listen.

Hjertestarter kursus

Vi har afholdt hjertestarter kursus for beboerne, over to gange, alle der deltog, var glade for kurset og der var enighed om at oprette et førstehjælpskursus, efterfølgende dette er også afholdt.
Så nu skal vi bare have mange flere beboer til at blive hjerteløbere. Hent appen og se hvor nemt det er.

Samarbejde med andre boligforeninger

Vi har drøftet Mørkhøjområdet med kommunen og andre boligforeninger. Vi prøver at skabe et samarbejde med Torvegården som ligger bag Brugsen.
Vi har afholdt to møder og det se ud til at vi kan skabe et bedre liv for klubberne og deles lidt om de udgifter vi har ved afholdelse af arrangementer.
Der er problemer med unge cafeen ved siden af Brugsen, hvor der sælges stoffer fra sorte biler i området.
Vi vil sammen med Torvegården skabe kontakt til SSP i kommunen for afholdelse af et afklarende møde.
Til slut vil bestyrelsen huske alle på at der er torvedag den 1. juni og Sankt Hans som vi plejer.
Og så vil vi ønske jer en god sommer.

Ad 7

Lone gennemgik budgettet og fortalte at det så godt ud i Torveparken, der var få kommentarer til budgettet som herefter blev sat under afstemning - Godkendt

Ad 8

1 og 2
Disse kom ikke til afstemning da bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med forslagene

3
Røgalarmer - Ikke godkendt
Der indkøbes nogle stykker som lægges hos varmemesteren

4 + 5 + 6
Husdyr - Ikke godkendt

7
Festlokale - Ikke godkendt

8
Parkeringsforhold
Forslaget blev trukket, da bestyrelsen gerne ville arbejde videre med forslaget.

9
Ændring af garage regler
Forslaget der blev vedtaget, lyder som følger:
Garagen må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, der skal altid kunne parkeres en bil eller motorcykel i garagen. Der må ikke holde et u indregistreret køretøj i garagen. - Godkendt.

10
Containergård - Ikke Godkendt
Der sættes hegn om containergården med video overvågning og låsesystem.

11
Råderet til skur i for eller baghave - Godkendt
Beboerne vil blive informeret når reglen gælder.

Ad 9

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg som alle modtog genvalg, alle 4 blev valgt
De to suppleanter blev også genvalgt

Ad 10

Intet til dette punkt

Efter budgetmødet blev der trukket lod om to rejsegavekort pålydende 6000,00 kr.
Der var to beboere der gik glade hjem, fra et godt møde med god debat og mange kommentarer.
118 lejemål var fremmødt til budgetmødet.
Bestyrelsen glæder sig til næste år hvor der meget gerne skulle komme flere

 

 

 

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00