TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Beboermøder

Referat fra

Beboer- / Budgetmøde 7. oktober 2021

Referat af afdelingsbudgetmøde torsdag d. 07. oktober 2021

 1. Valg af stemmeudvalg

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Godkendelse af forretningsorden

 5. Aflæggelse af selskabets beretning

 6. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

 7. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for det kommende årsregnskab 2021/22

 8. Behandling af indkomne forslag

 9. Valg til afdelingsbestyrelsen

  A Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
  På valg er: Claus Rydstrøm – modtager genvalg (valgt 2018)
  Maria Helene Willison Ekdahl – modtager genvalg (valgt 2018)
  Mogens Bentsen – modtager genvalg (valgt 2018)
  B Valg af 4 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  På valg er: Willy Jørgensen – modtager genvalg (valgt 2019)
  Steen Løfqvist – modtager genvalg (valgt 2019)
  Susanne Hald Hansen – modtager genvalg (valgt 2019)
  Thomas Pedersen – modtager genvalg (valgt 2019)
  C Valg af 2 suppleanter for 1 år

 10. Eventuelt

Antal lejemål til stede: 96 Antal stemmeberettigede: 192

Ad 1
Valg til stemmeudvalg blev: Ejedomsfunktionærerne

Ad 2
Valg til dirigent blev: Ryno Scheil

Ad 3
Valgt til referent blev: Maria Willison Ekdahl

Ad 4
Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt.

Ad 5
Selskabets beretning blev fremlagt.

Ad 6
Afdelingens beretning blev fremlagt. Læs beretningen her

Ad 7
Behandling af indkomne forslag

Ophævelse af faste parkeringspladser
Stemmeresultat: Forslag nedstemt

Parkeringsvagtordning
Stemmeresultat: Forslag nedstemt

Beboere med garage kan ikke have en parkeringsplads
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Firmabiler parkerer mod betaling
Stemmeresultat: Forslag trækkes tilbage af Afdelingsbestyrelsen

Betaling for ekstra bil
Stemmeresultat: Forslag trækkes tilbage af Afdelingsbestyrelsen

Opsætning af nedhængt loft under betondæk (i alle boliger)
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Der kan ikke etableres skur i for- og baghave på kollektiv råderet
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Flyttekøkkener
Stemmeresultat: Forslag vedtaget. 100 stemte for og 74 stemte imod.

Forbedringsarbejder under kollektiv råderet
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

BVT på vandindledning
Stemmeresultat: Forslaget udsættes til næste beboermøde i 2022, og Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med hvilke muligheder der kan være, herunder at få en prisindikation.

Indendørs kanin
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Hundehold i rækkehuse
Stemmeresultat: Alle forslag om hundehold behandles under samme forslag. Forslag nedstemt.

Hund eller kat
Stemmeresultat: Forslag deles op i hundehold og kattehold. Forslag nedstemt.

Indekat
Stemmeresultat: Forslag nedstemt

Tilladelse til kat og lille hund
Stemmeresultat: Forslag deles op i hundehold og kattehold. Forslag nedstemt.

Informationsservice til beboerne
Stemmeresultat: Denne service findes allerede. Tilmeld på abg.dk

Ændringer i skurreglement

Stemmeresultat: Forslag nedstemt

Affald flyttes fra husordenen til affaldsbilag
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Solsejl, pavilloner og lignende er ikke tilladt at opsætte permanent
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Fjerne tidsangivelser i husordenen for, hvornår man bør bade
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Ændring af bore-banke-tider
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Knallerter og motorcykler må ikke stå i kældrene
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Træers højde i haver til rækkehuse
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Musik tidsangivelse
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Adfærd i opgange og kældergange
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Ingen rygning i indendørs fællesarealer
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Tidsangivelse for støj
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Tøjtørring, tæppebankning og udluftning af sengetøj
Stemmeresultat: Forslag vedtaget

Ad 9
Valg til bestyrelsen

Valgt til bestyrelsesformand for 2 år: Willy Jørgensen

Valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år: Claus Rydstrøm, Maria Willison Ekdahl, Mogens Bentsen

Valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år: Steen Løfqvist, Susanne Hald-Hansen, Thomas Pedersen

Valgt til suppleant for 1 år: Maria Andersen, Åstedvej 37, med 95 stemmer & Christina Kornbeck Hansen, Nissumvej 57, med 94 stemmer.

Ad 10
Eventuelt

Der blev spurgt ind til om hvorvidt man må have en servicehund. Til dette svarede Ryno Scheil at det forudsætter man har været i dialog med kommunen og fået en skriftlig bevilling -og såfremt denne foreligger, så godkendes det at man har en servicehund.

 

 

 

 

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00