TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Beboermøder

Referat fra

Beboer- / Budgetmøde 24. april 2017

Referat af afdelingsbudgetmøde mandag d. 24. april 2017

Fremmøde: 113 husstande repræsenteret

1. Valg af stemmeudvalg
Til stemmeudvalget blev ejendomsfunktionærerne foreslået og valgt.

2. Valg af dirigent
Willy Jørgensen blev valgt til dirigent. Han fastslog, at mødet var indvarslet lovligt og at dagsordenen er udsendt i henhold til vedtægterne

3. Valg af referent
Jan Stapelfeldt Weberg

4. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt.

5. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
Tak til alle dem der mødte frem til det ekstra ordinære møde den 20. februar hvor der var to emner på dagsordenen.
Antenne anlæg og Råderet
Det blev vedtaget at vi fortsætte med YouSee i en ny aftale der vare 8 år. Alle bliver opkrævet for den lille pakke over huslejen, resten betaler den enkelte beboer til YouSee.
Man kan dog framelde sig at få tv signal, dette gøres til selskabet.
Der skal trækkes helt nye kabler i bebyggelsen, så vi høre fra YouSee, når de går i gang.
Råderets forslaget blev også vedtaget så når det er godkendt i kommunen kan vi får forbedringer i boligen når vi har behov for det, og samle flere arbejder samtidig, før vi optager lån til disse arbejder.
Beboerinformation
Bestyrelsen har fået kritik af den måde vi informere beboerne på. Alle opslag kommer i vaskerierne, man kan sende en mail til torveparken@torveparken.dk med navn og adresse, eller man kan ringe til varmemesteren så får man et brev i postkassen.
Vi gør hvad vi kan for at holde hjemmesiden opdateret med nyheder og informationer, så kig der.
Rør under gulv
Vi har arbejdet med rør under gulv i etplans rækkehusene i perioden, og det er en stor omgang.
Arkitektens arbejde skal i udbud, og det skal arbejdet også, vi prøver at finde den bedste løsning så det bliver så godt for beboerne og til den rigtige pris.
Vi har fået udført en prøvelejlighed på Astedvej, og det ser rigtig godt ud, så lige nu er vi ved at se på om arbejdet kan deles op i to sektioner der først bliver sat nye radiatorer op og bagefter skifter vi de store rør under gulv.
Grønne områder
Vi har modtaget underskrift indsamlinger fra to områder for at få fældet gamle birketræer, dette er sket og områderne er nu ved at blive ændret af funktionærerne, vi har de fleste materialer selv, så omkostningerne kan holdes nede på et minimum
Rotter
Plager hele kommunen, også i Torveparken, vi betaler Skadedyrs firmaet Kiltin for at gennemgå vores område. Det skal påpeges at fuglefodring giver flere rotter, så vi må anbefale at der ikke fodres fugle.
Komfurer
Vores komfurer har haft en stigende tendens til at skabe problemer, den elektroniske del af komfuret står af, besøg af servicemand for at tilse komfuret kan godt løbe op i flere tusind kroner, i mange tilfælde har vi købt et nyt komfur til lejer.
Borde til udlejning
Vi har købt nye lette borde, de gamle var udtjente og tunge. Traileren, som kan lejes for 100 kr., indeholder stole, borde og bestik til tredive personer.
Containergård
Vores containergårde har store udfordringer, i sær om foråret, kommunens vognmænd kan ikke følge med, når vi møder foråret og alle vil rydde op.
Vores haveaffalds container må kun benyttes til haveaffald, ikke til plastposer og slet ikke til sten og jord.
Sten og jord kan vi ikke modtage, det skal køres til kommunens genbrugsplads på Turbinevej.
Boligblokke Altantrapper er nu færdige, og vi håber beboerne er glade, der er sat hække og rækværk op efter samme regler som rækkehusene. Og selv om det var sparsomt med tid til at bruge haverne sidste år, ser det ud til at der kommer gang i den i år.
Legeplads i Øst Legepladsen i Øst ved vaskeriet blev indviet med børnehave børn og beboere, vi har skabt et legemiljø for de mindste børn som vi kan være rigtig stolte af, vi håber mange får glæde af legepladsen.
Vaskerierne
Der har været problemer med afregningen flere er blevet opkrævet forkert, der bliver arbejdet hård på at løse problemet, vi presser Electrolux så meget vi kan, vi skal måske have en ny udbyder af styringen.
En vaskemaskine er brændt, (varmemesteren måtte op midt om natten) vi har fået en ny, og en ny tørretumbler.
Det positive er at der er en indtjening på solcellerne på ca. 70.000,00 kr. indtil nu, og det er jo det samme som en besparelse.
Besparelser
Regeringen har besluttet at der skal spares i det sociale boligbyggeri, og Boligselskabernes Landsforening har sagt at, det kan vi klare selv.
Mange i Torveparken har deltaget i beboerundersøgelsen, 72 skriftlige svar og flere over internettet. Det kommer i næste nummer af beboerbladet som er fremrykket til slut april. Så man kan læse mere om dette i bladet
Besparelsen skal virke fra 2020 og ud fra 2014 regnskabet. AB skal spare ca. 1 million om måneden, og det skal kunne ses på huslejen så kommunerne kan spare i boligsikring og i de lejligheder hvor de indsætter beboere med svag økonomi.
Torveparken skal spare ca. 700.000,00 kr.
Selskabet arbejde lige nu med besparelserne så i vil høre mere senere, når der ligger noget konkret på hvordan vi gør. Vores solanlæg på vaskerierne medgå som en besparelse.
Arrangementer
Torveparken bliver 60 år i år og det vil bestyrelsen gerne fejre, så det komme der mere om senere, men grundet økonomien bliver det ikke på D'Angleterre. Skulle der være nogen der har gode ideer til dette arrangement, så kontakt bestyrelsen. Vi afholder torvedag den 10. juni i lighed med de tidligere år, stadeplads tildeles beboere i Torveparken og Torvegården. Gode forslag kontakt Mette i bestyrelsen. Sankt Hans bliver igen i år afholdt på marken, det er Bella der står for arrangementet, vi håber på bedre vejr, skulle der komme båltale (borgmesteren ville jo gerne) så er vi klar med et nyt og bedre lydanlæg?
Bestyrelsen vil gerne afholde fire aften arrangementer i løbet af sommeren hvor vi har et tema på, efterfølgende bliver grillen tændt og man tilbereder selv sin medbragte mad i fællesskab, vi prøvede det sidste år med et tema og det var rigtig hyggeligt, et af temaerne vil omhandle børnefamilierne. Så husk skumfiduser.
Hjertestartere
Falck har forespurgt om torveparken kunne stille med løbere til vores hjertestartere, hvis man tilmelder sig til Claus fra bestyrelsen vil man blive ringet op af 1813 eller Falck som meddeler hvor man skal løbe hen med hjertestarteren.
Samtidig vil vi få Falck til at demonstrere hvordan man bruger dem. (En tema aften)
Legepladsudvalg
Det er bestyrelsens opfattelse at der kommer flere og flere børnefamilier til Torveparken og det er vi glade for, derfor kunne det være godt at der kom et udvalg af forældre, der kunne komme med gode ideer til bestyrelsen om legepladser og børnearrangementer.
Snak med Claus fra bestyrelsen
Ejendomsfunktionærer
Erik Bugge gik på pension ved årsskiftet, og bestyrelsen vil gerne takke Erik for hans store indsat i Torveparken, som alle har nydt godt af.
Kim Jacobsen sagde sit job op for at komme til kommunen, så vi har ansat to nye ejendomsfunktionærer Kenneth Friis og Torben Knudsen, rigtig hjertelig velkommen, og med dette team ser vi lyst på fremtiden for områderne i bebyggelsen.
Til sidst vil vi takke alle dem, vi i bestyrelsen har haft samarbejde med i det forløbne år, og håber det kan fortsætte til glæde for alle beboerne.
Til beboerne vil vi sige at der altid er mulighed for at få fat i bestyrelsen, hvis man har spørgsmål eller gode ideer.
Tak for ordet.

Beretning godkendt.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2017/2018
Fremlagte budget godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag
Da der er fremmødt 113 husstande, kan der maksimalt afgives 226 stemmer.

1. Tilladelse til at holde hund og forslag til hundekontrakt.
Forslag forkastet ved skriftlig afstemning:
Ja: 90
Nej: 130

2. Skal forslag 1 til urafstemning:
Forslag forkastet ved skriftlig afstemning.
Ja: 100
Nej: 123

3. Tilladelse til at holde kat.
Forslag forkastet ved skriftlig afstemning:
Ja: 91
Nej: 131

4. Indførin g af forbud mod Rygning i opgange og kældergange.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.

8. Valg til afdelingsbestyrelsen
a. Bestyrelsesmedlemmer: Willy Jørgensen, Mette Holm Larsen, Steen Løfqvist og Sussanne Hald-Hansen, blev alle genvalgt for 2 år.
b. Suppleanter: Mogens Bentsen og Maria Helene Willison, blev begge genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

10. Eventuelt
Vinderne af lodtrækningen om rejsegavekort:
Kirsten & Erik Nielsen Mørkhøjvej 215
Birgit Nielsen Ottingvej 32

Vinder af gavekurvene:
Inger Marie Mandrup Mørkhøjvej 205
Annie & Eigil Christensen Ilbjerg Alle 46
Peter Rønning Nissumvej 17