TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
tirsdag 04/06-2024

 

Tilstede: Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Susanne Hald-Hansen, Kim Munksgaard Lauritzen, Claus Rydstrøm, Thomas Petersen, Torben Nielsen, Mahsa Kjøng samt Ejendomsmester Nikolaj Hofman, Ejendomsfunktionær Tim Nielsen, Inspektør Henrik Olsen  
Afbud: Christina Kornbeck Hansen.  
Referent: Willy Jørgensen  
  
Beboerfremmøde: Der var ingen fremmødte.  
Informationer fra Bestyrelsen: Vi har en udgift Ifm. aflysningen af sommerfesten til musikken og brød mænd.

Nye vinduer og døre. Vi arbejder på de løsninger vi godt vil have. Vi nedsætter et udvalg når vi hører fra rådgiver.

Åstedvej 63 status på udestue. Bestyrelsen skal behandle klagen om det er berettiget. Vi holder fast på vores krav om, at de skal betale for nedrivningen af udestuen.  
Diverse skrivelser til afdelingen: Vi accepterer flytning af masten på marken, som bliver flyttet længere ind grundet vejdirektoratets fremtidsplaner.

Beboer ønsker at starte et motionsrum. Da der er et rum til dette, siger bestyrelsen god for det.

Henvendelse Ottingvej 55. Klager over skraldområderne. Indtil vi finder en bedre løsning, piller vi træværket rundt om skraldespandene ned. Dette bliver fjernet grundet rotteplager og nedslidte trærammer.

En beboer har henvendt sig vedr. cykling på fortov. Da der er cykling forbudt skilte på stierne henviser vi til at forældrene tager snakken med deres børn og overholder dem.  
Nyt fra Ejendomsmesteren: Bordebænke sæt er modtaget til Torvedag.

Clever Ladestander er bestilt og der er 16-20 leveringstid. fra d. 16.5.

Hegn ved boldbanen mod Åstedvej pilles ned, da det er for dyrt at få et nyt.

Poppeltræerne beskæres /fældes ved volden i skoven da de er sprøde og knækker. Anlægsgartneren står for vurderingen.

Hoppeborg bliver flytter over ved bygning 3. grundet skærpet sikkerhedskrav. Vi i bestyrelsen sørger for bemanding/opsynsmand af hoppeborgen.

Der bestilles 2 nye vaskemaskiner til fællesvaskeri.

Affalds sortering. Vi er i løbende dialog med skraldemænd og kommunen.  

Bordet rundt: Torvedagen alle i bestyrelsen er på for at få alt til at flaske sig på dagen.

Der bliver stjålet en del tøj i vaskeriet og der er stillet forslag om at opsætte overvågning for at komme problemet til livs.

Vi opfordre folk til at overholde hastighedsbegrænsningen på området på 20 km/t grundet flere episoder, hvor det var ved at gå galt.  

Afdelingsbestyrelsen.

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00