TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
mandag 03/06-2019

 

Tilstede: Mogens Kretzschmer, Thomas Petersen, Steen Løfqvist, Mette Holm Larsen, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Maria Willison Ekdahl, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Ejendomsmester Jan Weberg
 
Fraværende: Ingen
 
Henvendelse fra beboere: Der er en beboer i Øst som ønsker et cykelskur. Vi tror ikke at det kan lade sig gøre, men vi be´r inspektør om at søge Kommunen om vi må bygge et cykelskur.
 
Konstituering af bestyrelse: Willy er genvalgt til formand. Mogens er valgt til sekretær.
 
Gennemgang af forslag fra beboermøde: Der indkøbes et antal brandalarmer som Varmemester kan udlevere til de beboere der måtte ønske.

Bestyrelsen arbejder videre med parkeringsforhold og ladestandere.

Festlokale er skrinlagt p.gr.a. prisen, da vaskerier ikke er egnet til at bygge oven på.


Nyt fra varmemesteren: Rør under gulv skrider planmæssigt fremad. Der er klager fra enkelte beboere over at der ikke er gelænder på trappe ind til vogne (toiletvogne). Varmemester prøver at få dette udbedret snarest.

Containerpladsen roder stadig. På budgetmøde blev det vedtaget af pladsen skal aflukkes. Vi arbejder på at alle beboere skal have adgang med vaskebrik. Vi har fået tilbud på selve indhegning, men mangler rester. Vi afventer og kommer tilbage når alt tilbudsmateriale er klart.
 
Torvedagen: Vi mener at dagen blev god, men i bestyrelsen savner vi, at der er flere beboere der støtter op om de tiltag vi laver og giver møde.
 
Sct Hans.: Vi holder dagen som vi plejer.
 
   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: vm4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00