TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 02/10-2019

 

Tilstede: Mogens Kretzschmer, Steen Løfqvist, Mette Holm Larsen, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Maria Willison Ekdahl, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Ejendomsmester Jan Weberg.
 
Fraværende: Thomas.
 
Henvendelse fra beboere: Ingen henvendelser.
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 
Div. skrivelser til afdelingen: Mailadresse og navnet Varmemesterkontoret er fra d.d. ændret til Ejendomskontoret og e-mail er nu rettelig em4722@abg.dk.
 
Nyt fra Ejendomsmesteren: Rør under gulv kører stadig planmæssigt.

Nissumvej ændres omkring skraldeøer, således at der kan etableres 8 nye P-pladser.

Rod på containerplads er stadig et meget stort problem.

Begge Petanquebaner nedlægges. Der er kommet klage fra to lejemål over nedlægning af begge baner. Det er allerede besluttet, at begge baner skal nedlægges. Der forefindes en bane yderligere i Øst og den er man velkommen til at bruge.

Der er stadig meget høj aktivitet af rotter. Vi venter på tilbud af strømpeforring af alle kloaker i Torveparken.

Afdelingsbestyrelsen påtænker at gennemgå Husorden og få den a´jourført så den er ”up to date”.

Nedlæggelse af stier ved tørregårde. Fliser optages og der etableres græs på området.
 
Parkeringsforhold i Torveparken: Vi fortsætter med at finde på ideer og taler videre på næste møde.
 
   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00