TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 06/06-2018

 

Tilstede: Mogens Kretzschmer, Thomas Petersen, Steen Løfqvist, Mette Holm Larsen, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Maria Willison, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Varmemester John Monberg Jensen.
 
Fraværende: Ingen
 
Beboerfremmøde: Ingen henvendelser.
 
Budgetmøde: Der var 67 lejemål og 75 beboere tilstede
 
Gennemgang fra forrige møde: Vi har indhentet et tilbud på nye døre i opgange i blokkene. Vi arbejder videre med det og prøver at finde finansiering. Vil blive fremlagt på næste budgetmøde.

Falckabn. koster os 60.000,- om året. Vi skal – som omtalt på Budgetmøde – spare mange penge og det kan være en hjælp. Vi er dækket ind gennem Alka forsikring i stort omfang. Bestyrelsen er derfor enige om, at vi opsiger Falckabn.

YouSee vil ikke fjerne de gamle bokse der er placeret rundt om i området – bl.a. op af husmure. Vi prøver at få en accept fra YouSee om vi selv må fjerne dem.
 
Nyt fra varmemesteren: Skateboardbane bliver hovedsagelig brugt til unge der kører på cykel og det ødelægger pladerne. Det koster 25.000,- at skifte pladerne. Forslag: Skal vi lukke banen? Det er besluttet at banen lukkes og bliver taget ned.

Rør under gulv. Det går støt og roligt fremad.

Vandskade på Rybjerg Allé er nu afsluttet.

YouSee er færdige i Øst og er nu i gang med Vest.

Torvedag på lørdag. Der er tilmeldt 33 stader. Varmemester taler med beboere om at få fjernet div. køretøjer fra kl. 08:00 om morgenen – også dem der holder i garage.

Vi holder hjertestarterkursus den 28/8 kl. 18:00 på fodboldbanen. Er vejret til det, starter vi grillen bagefter.
 
Igangværende større opgaver: Vi er i gang med at rense facader.