TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 02/05-2018

 

Tilstede: Steen Løfqvist, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Susanne Hald, Mette Larsen, Claus Rydstrøm, Maria Willison og varmemester John
 
Fraværende: Ingen
 
Beboerfremmøde: Beboer kom og spurgte ind til YouSee, og blev beroliget med, at der kommer mere information ud fra YouSee når kablerne er blevet lagt ind
 
Gennemgang fra forrige møde: Ingen kommentarer
 
Diverse skrivelser til afdelingen: Vi har drøftelse med kommunen omkring det nye lægehus, ved biblioteket og inddragelse af stien mellem det nye lægehus og kirken.

Henvendelse fra beboer ift. nedenstående:
1) Forslag om udskiftning af entredøre i etageejendommene.
2) Forslag om at glaslofter i etageejendommene bliver rengjort.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
 
Igangværende større opgaver: Rør under gulv forløber planmæssigt og beboere som bliver berørt, bliver løbende orienteret
Budgetmøde: Bestyrelsen har drøftet budgetmødet som afholdes d. 28.05.2018 kl. 19.00 i Mørkhøj Skoles Aula
 
Nyt fra varmemesteren: Gladsaxe kommune renoverer hovedkloak, gående fra vandgrunden bag den store fodboldbane og til og med baghave Ottingvej 127. De berørte beboere får direkte besked.
 
Vigtige datoer i Torveparken: Tirsdag den 22.05.2018 inviteres der til parkvandring i Torveparken i Vest. Vi mødes kl. 18.30 ved vaskeriet. Der vil på denne parkvandring være mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af klubberne i Torveparken. Efterfølgende vil bestyrelsen byde på en lille forfriskning.

Budgetmøde - mandag den 28.05.2018 på Mørkhøj skole, i Aulaen.

Torvedag - lørdag den 09.06.2018 – Information vil følge, når vi nærmer os.

Sankt Hans - lørdag den 23.06.2018 – Information vil følge, når vi nærmer os.