TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 06/09-2023

 

Tilstede: Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Claus Rydstrøm, Thomas Pedersen, Susanne Hald-Hansen, Maria Willison Ekdahl, Torben Nielsen samt Ejendomsmester Jan Weberg.  
Afbud: Christina Kornbeck Hansen, Kim Munksgaard Lauritzen.  
Referent: Maria Willison Ekdahl.  
  
Beboerfremmøde: En beboer henvender sig og ønsker sig en snarlig parkvandring, da der er behov for gennemgå parken og efterfølgende rette henvendelse til de beboere, hvis haver trænger til en oprydning. Fremover vil det være ejendomsfunktionærerne som håndterer denne opgave og dette er netop med henblik på at Torveparken kan fremstå som en pæn og indbydende afdeling, til gavn for os alle. Parkvandringen vil blive gennemført i løbet af efteråret, og de haver der skal ryddes op, vil få en separat skrivelse omkring dette.  
Diverse skrivelser til afdelingen: Til information er hjemmesiden nu opdateret med referater fra alle bestyrelsesmøderne.

Der er indhentet tilbud på et faldunderlag omkring trampolinen ved legepladsen ved vaskeriet i vest. Afdelingsbestyrelsen har godkendt dette og opsætning af dette vil blive igangsat i løbet af efteråret 2023.  
Nyt fra Ejendomsmesteren: Intet nyt.  

Lademulighed for elbiler: Afdelingsbestyrelsen arbejder fortsat med dette og er i gang med at indhente tilbud på diverse løsninger. Bestyrelsen vil vende retur når der er mere information omkring dette.  

Bordet rundt: Sauna skal endelig renoveres, som tidligere besluttet. Arbejdet vil nu blive igangsat. I perioden arbejdet pågår vil saunaen være lukket. Saunaen ligger i blok 3 i kælderen, og skulle man have lyst til at blive medlem af saunaklubben, kan man rette henvendelse til Ejendomsmesteren. Saunaen er kun for beboere i Torveparken.  

/Afdelingsbestyrelsen

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00