TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
mandag 05/12-2022

 

Tilstede: Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Thomas Petersen, Susanne Hald-Hansen, Maria Willison Ekdahl, Christina Kornbeck Hansen, Kim Munksgaard Lauritzen, Torben Nielsen samt Ejendomsmester Jan Weberg.  
Afbud: Claus Rydstrøm.  
Referent: Maria Willison Ekdahl  
  
  Vi har en sag med entreprenøren ift. projekt 'rør under gulv'.
Byggeskadefonden har sammen med Jan og inspektøren gennemgået projektet herude til 1 års gennemgang.
Der er stadig nogle mangler som skal udbedres. Der skal gennemgås yderligere 12 lejemål. Er der fejl i dem skal alle involverede lejemål gennemgås. Det vender driftschefen tilbage om.

Parkering - Bestyrelsen har gennemgået de klager der har været om parkering og har ud fra beboernes ønske om at der skulle være Parkeringskontrol, fastsat at hvis det er selvforskyldt har vi ikke eftergivet afgiften. Der omdeles de rettelser som vi ikke havde taget højde for ved opstarten.

Inspektøren oplyser at det nu er godkendt at vi i Torveparken får ansat en 6.mand.

Der vil være en periode i forsommeren 2023, hvor der vil være mindre bemanding på ejendomskontoret, da Nikolaj er væk grundet 18 ugers barsel og da Martin skal opstarte Ejendomsfunktionær uddannelsen. I den periode vil der være en begrænset åbningstid på kontoret, og nærmere herom vil følge som vi nærmer os.

Der mangler at blive skiftet de lodrette installationer/rør i 2 plans rækkehusene, og alle 4 blokke i tre etager. Det beløb som vi løbende sætter af, skal gennemgås, for at få et klart estimat i forhold til kommende udgifter.

Ladestandere vil vi i Torveparken kunne få et tilskud til på 25% fra staten. Jan har taget kontakt til 2 selskaber, Clever er det ene og de er ikke vendt retur endnu. Det andet selskab hedder Spirii og dem har Jan modtaget et tilbud fra, som der skal kigges nærmere på. Clever skal rykkes for svar.

Varmeveksleren er blevet udskiftet i varmecentralen i Øst.

Regnvandsseparering er noget som skal kigges på, og der er penge i budgettet til at igangsætte en estimering af hele projektet.
Derudover skal der jo på sigt også kigges på isolering samt udskiftning af vinduer og der skal der også en uvildig rådgiver ud som kan hjælpe med hvad det skal koste og omfanget også.
Separeringen af regnvand er et krav som skal imødekommes fra kommunens side, men vi igangsætter ikke noget førend vi bliver bedt om det.

Det er muligt at der på sigt skal kigges på om det kun er nogen enkelte steder i Torveparken der skal isoleres. Det skal undersøges nærmere.

Vi skal arbejde på en plan, som også kan fremlægges for beboerne på et beboermøde ift. isolering og hvad der skal ske med nye vinduer. Det er klart med til at forbedre indeklimaet, og det giver ikke mening at isolere uden også at se på udskiftning af vinduerne.  

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00