TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 04/03-2020

 

Tilstede: Mogens Kretzschmer, Thomas Petersen, Steen Løfqvist, Mette Holm Larsen, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Ejendomsmester Jan Weberg  
Afbud: Maria Willison Ekdahl.  
Speciel indbudt gæst: Innovator Nicolas Kragekjær Jespersen  
Referent: Mogens Bentsen.  
  
Henvendelse fra beboere: 2 beboere giver møde og vil gerne have et cykelskur i Øst. Kommunen er allerede søgt og tilladelse er givet. Formanden har tidligere skriftligt svaret, at beboerne må tage det med på beboermøde. Gør i dag indsigelse og meddeler, at det er prøvet tidligere, men beboer i Vest nedstemmer forslaget.

Det aftales, at der laves et spørgeskema som uddeles i Øst, hvor der skal svares på hvor et skur evt. skal ligge. Ejendomsmester sørger for dette.  
Møde med innovator: Kommunen har nyansat en ”social innovator” som skal styrke fællesskaberne og sammenhængskraften i Mørkhøj. Han ønsker at få en kort taletid på vores budgetmøde og det er han blevet tilbudt.  
Div. skrivelser til afdelingen: Der er ansat en ekstra ejendomsfunktionær Jan Hartmann Lybæk fra 14/4 til 30/9 2020.

Mandagsklubben har søger om tilskud til den årlige skovtur.  
Nyt fra Ejendomsmesteren: Ingen flytteboliger. Sidste etape af rørprojekt starter op slut april hvor tømrerne går ind og gør klar til VVS´erne som starter ugen efter. Stadig aktivitet med mange rotter.

Der er varslet cykelrazzia og den vil blive gennemført i næste uge.   
Budgetmøde: Vil blive afholdt mandag, den 4. maj 2020 kl. 19:00 – nærmere indkaldelse følger.  
Husorden: Ændringer gennemgået og tilrettet.  
Parkering i Torveparken: Afdelingsbestyrelsen har på sidste budgetmøde lovet at arbejde videre med spørgsmål om parkering. Det er svært, men vi kommer med et forslag til det kommende budgetmøde.  
   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00