TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 04/11-2020

 

Tilstede: Claus Rydstrøm, Maria Willison Ekdahl, Mette Holm Larsen, Mogens Haüser Kretzschmer, Steen Løfqvist, Susanne Hald-Hansen, Willy Jørgensen  
Afbud: Mogens Bentsen, Thomas Pedersen  
Referent: Maria Willison Ekdahl.  
  
Beboerfremmøde: Ingen fremmødte.  
Diverse skrivelser til afdelingen: I forbindelse med at Daglig Brugsen lukker, har vi fået tilbud om at få opsat en midlertidig pakkeboks, hvor man kan få leveret sine pakker fra PostNord, Bring og DHL.

Afdelingsbestyrelsen er positive overfor dette, og vil nu undersøge tilbuddet nærmere og om hvor placeringen af den i så fald skulle være.

Nyttehaverne har ønsket at få et tilskud til en stanghækkeklipper, og bestyrelsen har set velvilligt på dette og imødekommer derfor ønsket.  
Gennemgang fra forrige møde: Intet at berette.  
Orientering fra ejendomsmesteren: Der er 6 flyttelejligheder.

Projekt rør under gulv 2020 forløber planmæssigt og selve projektet forventes lukket ned indenfor den næste måned.

Containergården er nu færdig og portene sættes i drift når de sidste pavilloner nedtages.

Rotter er desværre fortsat et vedvarende problem, men dog faldende visse steder. Der er meget fokus på dette og der ydes en stor indsats for at lokalisere dem og komme dem til livs.

De eksisterende tørregårde er meget medtagede og belægningerne skal udskiftes. I første omgang vil tørregården ud mod Rybjerg Allé og de omkringliggende boliger blive tilspurgt, om den fortsat bruges og ønskes bevaret. De øvrige gør vi intet ved på nuværende tidspunkt, men vi vil løbende evaluere.

Trampolinen blev desværre skåret i stykker og der har været afventet en stillingtagen til om den skulle nedlægges eller om dugen skulle udskiftes igen. Set i lyset af den store succes det trods alt har været, har bestyrelsen valgt en sidste gang at få udskiftet dugen, og håber på at den nu kan få lov til at være til stor glæde i lang tid.

Isolering af gavle på 1-plans huse er nu afsluttet og det overvejes om man på sigt skal indhente et tilbud på udvendig isolering af gavlene på 2-plans husene.

Skraldeposer og bio-poser omdeles fortsat. Da en del beboere ikke får brugt alle dem der omdeles, gøres der opmærksom på at man med fordel kan returnere ubrugte poser til ejedomsmesteren, og skulle man mangle poser, er det muligt at få udleveret ekstra sæt ved henvendelse til ejendomsmesteren.

Kristian er på orlov fra uge 42 og ca. 3 måneder frem og i Kristians fravær byder vi velkommen til Tim.

Der arbejdes med at få etableret og færdiggjort petanquebanen og legeplads i gårdrummet ved blok 4 mellem Ottingvej og Åstedvej.

Lunden nede på engen er fortsat i gang med at blive forskønnet og der plantes træer i den kommende tid.

Plankeværket hele vejen ned langs Nissumvej vedligeholdes løbende og ved behov.

Vi er ved at få filmet kloakkerne for at se hvor medtagede de er de forskellige steder.  
Bordet rundt: Det påtænkes at der snarest vil komme en gennemgang af cykelskurene og kældergangene, så der kan blive ryddet op og gamle cykler fjernes. Ejendomsmesteren vil sørge for udlevering af nye lapper som de blivende cykler skal markeres med.  
   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00