TORVEPARKEN AFDELING 22

Forside

Kontakt os

Om os

Informations arkiv

Her er du: Forside  /   Beboerinfo  /   Bestyrelsen  /   Referater

Referat fra

Afdelingsmøde i Torveparken,
onsdag 05/02-2020

 

Tilstede: Mogens Kretzschmer, Steen Løfqvist, Mette Holm Larsen, Willy Jørgensen, Mogens Bentsen, Maria Willison Ekdahl, Susanne Hald-Hansen, Claus Rydstrøm, Varmemester Jan Weberg.  
Afbud: Thomas Petersen Mogens Bentsen  
Referent: Maria Willison Ekdahl  
  
Henvendelse fra beboere: Ingen fremmødte  
Div. skrivelser til afdelingen: skrivelser til afdelingen Ingen  
Nyt fra Ejendomsmesteren: Der er tre flyttelejligheder.

Projekt rør under gulv 2019 er nu færdigt. Der er stadig nogen mindre kosmetiske hængepartier som der tages hånd om. Der skal i løbet af uge 8 afholdes et opstartsmøde omkring 2020-etapen.

Projektet angående hegn om containergården er igangsat. Der er dog 12 ugers leveringstid inden etableringen påbegyndes.

Rotter er desværre fortsat et vedvarende problem. Der er dog stor fokus på dette fra Ejendomsmesteren, som prøver at lokalisere deres færden og få bekæmpet dem én gang for alle.  
Nye opgaver: Trampolinerne er kommet op i legepladserne og der har været en legepladsinspektør som har sikkerhedsgodkendt dem. Der vil blive opsat tydelig skiltning i forhold til den tilladte maks. belastning.  
Husorden: Bestyrelsen har afholdt et møde omkring gennemgang af husordenen, med henblik på at få den opdateret. Der har været flere punkter som trængte til en grundig gennemgang. Den reviderede husorden bliver fremlagt på beboermødet.   
Bordet rundt: Det påtænkes at der snarest vil komme en gennemgang af cykelskurene og kældergangene, så der kan blive ryddet op og gamle cykler fjernes. Ejendomsmesteren vil sørge for udlevering af nye lapper som de blivende cykler skal markeres med.  
   
  Torveparken afd. 22 Kontortid
  Åstedvej 2, 2860 Søborg
Tlf. 4494 5237
E-mail: em4722@abg.dk
 
 
Daglig kl. 9:00 - 10:00
Onsdag tillige kl. 17:30 - 18:00